çağ koleji’nin misyonu;

Aydın'da farklı, yenilikçi eğitim-öğretim anlayışı sunmak;

öğrencilerimizi yaşama en iyi biçimde hazırlamak,

eğitim hayatlarında karşılaşabilecekleri güçlüklerde 

rehber olabilmektir.

Yeni normal düzende sosyal mesafeye uyumlu, 

yeni nesil okul anlayışıyla yola çıkan çağ koleji;

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, 

ulusal ve evrensel değerleri benimseyen, duyarlı, 

üretken, sorgulayıcı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen

eğitim-öğretim anlayışına sahiptir.

 

çağ koleji’nin vizyonu;

çağ'ın dinamiklerine ayak uyduran, 

yaşamın her alanında başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan,

milli değerleri önemsemiş, 

evrensel değerleri benimsemiş,

özsaygısı ve özgüveni yüksek bireyler

yetiştirmeyi hedefleyen bir okul olmaktır.